Vinh Oanh Glass Phiên bản Hệ thống 11.0-20200826

Thông tin về Vinh Oanh Glass instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Assets
Asset Management
MRO
Asset Maintenance, Repair and Operation
Stock Inventory Real Time Report(PDF/XLS)
Print Stock Inventory Report -Beginning, Received, Sales, Internal, Adjustment, Ending
Stock Inventory Real Time Report(PDF/XLS) No2
Print Stock Inventory Report -Beginning, Received, Sales, Internal, Adjustment, Ending
Inventory Report
Print PDF, Excel Inventory Adjustments
Project Gantt View
Odoo Project Web Gantt chart view.
Logo Snippet
Logo Snippet
Quản lý quan hệ Khách hàng
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Inventory Barcode Scanning
This module adds support for barcodes scanning to the Inventory Management.
Dự án
Dự án, Tác vụ
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Sản xuất
Lệnh sản xuất, Định mức nguyên liệu, Định tuyến
Quản lý Bán
Báo giá, Đơn bán hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Bảng chấm công
Review and approve employees time reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Leave allocations and leave requests
Quản lý hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Accounting Management
Financial and Analytic Accounting
Năng suất
Ghi chú dán, Cộng tác, Bản ghi nhớ
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý Mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Manage employee attendances
Quy trình Tuyển dụng
Việc làm, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn
Theo dõi Chi tiêu (Nhân viên)
Xác nhận chi tiêu, xuất hoá đơn
Syncronize equiptment from equipment and fleet.
Auto Generate EAN Number On Product
Auto Generate Lot Number in Incoming Shipment
Auto generate Lot no in Incoming Shipment when we have confirm Purchase Order based on Purchase Order Date/Schedule date of Incoming Shipment/Today Date.
Bảng thông tin
Tạo bảng thông tin tuỳ biến của bạn
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Open HRMS Employee Shift
Easily create, manage, and track employee shift schedules.
AnhTT/ Custom HRMS Employee Shift
Easily create, manage, and track employee shift schedules.
AnhTT/ HRM Report
HRM Report.
Mail Compose with Email CC
Mail compose with email cc in discuss
Product Multi Image Import
Kanak Infosystems LLP.
Zebra Barcode Labels (2 Labels/Page) (Product / Template / Purchase / Picking)
Zebra Labels | Product Labels | Product Barcode | Gk420 | Barcode Labels | Dynamic Width | 2 Labels per Page
Theme Stoneware
Theme Stoneware is a Odoo theme with advanced ecommerce feature, extremely customizable and fully responsive. It's suitable for any e-commerce sites. Start your Odoo store right away with The Stoneware theme
Stock Card
This modul to display stock card per product per Warehouse and product summary per Warehouse
Website Show Popup (Website Popup)
This module helps you to Show Popup Message while load odoo website pages
Company Equipments Management
Equipments Management
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Ăn trưa
Đặt ăn trưa
Thiết bị
Thiết bị, Tài sản, Phần cứng Nội bộ, Theo dõi Phân bổ
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Thuyết trình
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Quản lý phương tiện
Phương tiện, thuê mượn, bảo hiểm, chi phí
Sự kiện trực tuyến
Publish Events and Manage Online Registrations on your Website
Chat Trực tuyến
Live Chat with Visitors/Customers
Quản lý sửa chữa
Repair broken or damaged products